Tagged with "sociaalondernemen Archives - TILUAN Adviesbureau"
jun 13, 2012 - Wat ter ore komt    No Comments

Sociaal Ondernemen in Ontwikkelingslanden

Aanbestedingen en opdrachten van internationale organisaties

Duurzame economische groei is de motor voor ontwikkeling en een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Een bloeiend bedrijfsleven leidt tot meer banen, waardoor meer mensen een inkomen kunnen krijgen en voor zichzelf kunnen zorgen.

Nederland wil de groei van de private sector in diverse ontwikkelingslanden stimuleren. Ontwikkelingslanden zijn namelijk ook gewoon markten met kansen voor handel en investeringen voor het bedrijfsleven.

Het bevorderen van het ondernemingsklimaat in ontwikkelingslanden hoort daar ook bij door overheden van elkaars kennis en kunde te laten profiteren. Daarnaast is het voor diverse overheden belangrijk om met het bedrijfsleven als partner samen te werken. Dit kan via publiek-private-partnerschappen (PPP’s) tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s.

Kortom, het mes snijdt aan twee kanten. Voor ontwikkelingslanden zijn er kansen, en voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn er kansen om duurzaam te ondernemen in ontwikkelingslanden. Invest in development!

De volgende programma’s en instanties kunnen interessant voor u zijn:

Lopende programma’s:

Klik hier voor opdrachten en aanbestedingen van internationale organisaties