TILUAN voert opdrachten uit voor bedrijven en non-profit organisaties.

Enige opdrachtgevers: Universiteit Leiden, CordaidTilburg-MatagalpaWerkcafe Life Deventer, Saxion,  Blauwzaam; platform voor duurzame ondernemers, Bagels & Beans,  Gemeente Deventer,  VNG InternationalMAP Office Urban Strategies Hortus Naturalis, Ayni Bolivia Nederland, Stichting HaïtiContact, Gemeente Schiedam , gemeente Zwolle

 

Werkatelier Sociaal Ondernemen

Diverse (startende) sociaal ondernemers worden meegenomen op een reisje langs:

    1. Introductie sociaal ondernemen, trends & topics
    2. Waarde Creatie; het scheppen van (meer) waarde voor klanten
    3. Verdienmodel; wat is het en hoe kan deze eruit zien
    4. Funding; welke mogelijkheden zijn er en hoe zijn deze te combineren
    5. Klantenbinding. Hoe bouw je een relatie op met je relaties en hoe zorg je dat zij klant worden. Welke tools kan je hiervoor gebruiken

 

Tilburg – Matagalpa

Deze nonprofit organisatie wil de mogelijkheden verkennen van sociaal ondernemerschap. Door middel van een werkatelier en het online persoonlijk begeleidingstraject heeft zij een nieuw verdienmodel ontwikkeld voor social tourism in Nicaragua. Inmiddels zijn de eerste klanten op een prachtige reis meegenomen door Nicaragua en hebben kennis gemaakt met de lokale bevolking en partners van de organisatie.  In de zomer gaat er een adventure talen reis van start. Meer informatie of referenties? klik hier.

nicaragua

 

 

 

 

 

Universiteit Leiden

Voor de studenten van de faculteit Sociale Wetenschappen geeft TILUAN een werkatelier Sociaal Ondernemerschap.

Werkcafe Life Deventer

Voor 20 werkzoekenden werd een werkatelier Sociaal Ondernemerschap verzorgd.

Business Partner Duurzaamheids Academy

In samenwerking met Regio Academy gaat een innovatief programma van start met alle laatste trends en tips op het gebied van duurzaam ondernemen. Het grootste kennisfestival van Nederland gaat hieraan vooraf.

Gemeente Deventer

Tijdens de duurzaamheidsarena van de gemeenteraad verzorgt TILUAN een sessie over Duurzaamheid en Innovatie in het bedrijfsleven.

Cordaid

Voor Cordaid organiseert TILUAN samen met Enviu een landelijk event over (internationaal) sociaal ondernemen. Daaraan gekoppeld is een platform voor sociaal ondernemers die over de grens ondernemen en met hun plan een positieve impact willen creëren op de Base of the Pyramid . Kijk hier voor meer info.

Cordaid wil een dag organiseren om de rollen en verantwoordelijkheden van diverse partijen en hun onderlinge relaties duidelijker te krijgen. Dit betreft de organisaties in Nederland, de zogenoemde particuliere initiatieven, die projecten in India uitvoeren, Cordaid zelf, en de Indiase partner organisaties. TILUAN bedenkt het concept dat zal leiden tot de gewenste resultaten. Ook de organisatie en uitvoering worden professioneel geregeld en TILUAN treedt op als dagvoorzitter (Engelstalig). Voorafgaand wordt een marktonderzoek uitgevoerd naar de wensen, dilemma’s en best practises. Het wordt een dag voor ontmoeting en uitwisseling maar ook om bestaand beleid en procedures aan te kunnen passen.

Cordaid wil tijdens de dag voor particuliere initiatieven deze non profit organisaties informeren over fondswerving en communicatie. Essentieel voor veel goede doelen om hun nuttige werk te kunnen doen. TILUAN Adviesbureau verzorgt 2 workshops voor 60 organisaties en particuliere initiatieven. Naast de traditionele manieren van fondswerven is er veel aandacht voor het WHY , plan van aanpak, sociaal ondernemerschap,sociale media, crowdfunding en volop ervaringen delen.

Blauwzaam

Dit platform voor duurzame ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden wil een beleidssessie organiseren voor het bestuur en 30 betrokken ondernemers. TILUAN bedenkt een concept en faciliteert waarbij er stil wordt gestaan bij het verleden, heden en de toekomst van het platform door middel van enthousiasmerende werkvormen. Tevens was TILUAN betrokken als concept denker en facilitator in de oprichtingsfase in 2010. In 4 jaar tijd is het initiatief uitgegroeid tot zo’n 200 duurzame betrokken ondernemers.

Bagels & Beans Deventer

Deze horeca onderneemster wilde graag advies over hoe zij haar bedrijfsvoering kon verduurzamen en hoe zij dit en haar duurzame producten via sociale media onder de aandacht kon brengen. Ook wilde ze graag meer interactie over dit onderwerp met haar klanten. Er is een MVO stappenplan opgezet, een (gesubsidieerde) energiescan uitgevoerd, investering in led verlichting, aangepaste instellingen van apparaten, lichtsensoren en kleine gedrags aanpassingen mbt verwarming, koeling onder het personeel. Daarnaast is een twitter account opgezet, linkedin profiel aangemaakt voor uitbreiding van het zakelijke netwerk, en het facebook account uitgebreid. Gerichte berichtteksten met fotomateriaal.

 

Gemeente Deventer

Presentatie ‘sociaal ondernemerschap’ voor 50 internationaal georienteerde organisaties en burgemeester Heidema.

VNG International

TILUAN is partner voor de campagne periode van 2011-2014 op het gebied van inhoudelijke advisering rondom millenniumdoelen en lokale overheden: “Millennium Gemeente Campagne”.

Coach voor millenniumgemeenten. In te huren via info@tiluan.nl Advies op het gebied van beleidsplan, plan van aanpak, lobby onder raadsleden, praktische invulling geven aan de titel millenniumgemeente, geven van workshops en inspiratie sessies.

Organisatie (programmering) van 3 Millennium Symposia in 2012 op 14 juni in Utrecht, 8 november in Breda en 22 november in Assen

Workshopleider voor 2 sessies ‘Durf te vragen voor een Team 2015′  tijdens de kick-off van de vernieuwde campagne voor Millennium Gemeenten op 24 november 2011.

 

Ana-mari Harzevoort is de auteur van ‘Stappenplan TEAM2015′. Dit is onderdeel van het basispakket dat Millennium Gemeenten kunnen afnemen. Het stappenplan biedt gemeenten en Teams 2015 concrete handvatten om burgerinitiatieven op het gebied van duurzaam, sociaal of internationaal ondernemen te bundelen en hun capaciteit en zichtbaarheid in de gemeente te versterken. Ook is het geschikt voor burgers die zelf een bijdrage willen aan de millenniumdoelen door middel van bestaande of vernieuwende initiatieven.

 

HaïtiContact

Strategisch adviseur. Het bestuur van deze stichting vond dat ze niet optimaal functioneerde. Er waren te veel bestuursleden zonder duidelijke rolverdeling waardoor het meeste ‘doe-werk’ op de voorzitter neer kwam. Daarnaast wilde men een nieuwe strategische koers uitzetten wat betreft nieuwe betrouwbare partners en projecten in Haïti. TILUAN reorganiseerde het bestuur. Dit op basis van actieve participatie dat leidde tot een plan voor een samenstelling van het bestuur op basis van beleidsdoelen en persoonlijke competenties en interesses. Het bestuur werd teruggebracht van 7 naar 4 bestuursleden. De andere leden blijven bij de stichting betrokken in een andere hoedanigheid.

Gezamenlijk werd er een strategisch plan opgesteld waarin nieuwe keuzes gemaakt werden voor een duidelijke focus qua thema en begroting. TILUAN wist door middel van het internationale netwerk 2 nieuwe partners te contracteren waardoor er 2 nieuwe inkomens projecten konden worden opgestart voor ondernemende vrouwen in Haïti.

Adviseur sociaal ondernemen. Er werd ook een business plan gemaakt voor een sociale onderneming; het opstarten van een bakkerij in Haïti: www.PenAubrain.org TILUAN adviseerde over het plan, de financiering (oa crowdfunding), website tekst en sociale media.

 

MAP Urban Strategies

Strategisch adviseur voor een traject voor sociaal ondernemerschap. Het gaat hier om een omvangrijk waterproject met lokale overheid, NGO’s en bedrijfsleven in Oaxaca Mexico

Adviseur sociaal ondernemen/fondswerver voor project in Chichicaxtepec Mexico. Ontwerp en bouw van een duurzame apotheek voor inheemse ondernemende vrouwen.

Gemeente Schiedam

Plan van aanpak ontwikkeld en geschreven voor bestaand en nieuw beleid met betrekking tot duurzaam inkopen, klimaatbeleid en burger initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en duurzaam ondernemen. Zo kon invulling worden gegeven aan het voornemen Millennium Gemeente te worden.

Gemeente Zwolle

Een aantal politieke partijen wil de burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, internationale samenwerking en sociaal ondernemerschap in beeld krijgen en gezamenlijk invulling geven aan Zwolle Millenniumstad. TILUAN is facilitator en verzorgt een presentatie over burgerinitiatieven, een durftevragen sessie en leid de discussie over gewenste resultaten in de gemeente.